BILDER

Frikk Heide-Steen
Frikk Heide-Steen

Foto: Torstein Kollevåg

Frikk Heide-Steen
Frikk Heide-Steen

Foto: Torstein Kollevåg

Frikk Heide-Steen
Frikk Heide-Steen

Foto: Torstein Kollevåg

Frikk Heide-Steen
Frikk Heide-Steen

Foto: Torstein Kollevåg

Frikk Heide-Steen
Frikk Heide-Steen

Foto: Kamilla Weiglin

Frikk Heide-Steen
Frikk Heide-Steen

Foto: Kamilla Weiglin

Frikk Heide-Steen
Frikk Heide-Steen

Foto: Kamilla Weiglin

Frikk Heide-Steen
Frikk Heide-Steen

Foto: Kamilla Weiglin

Frikk Heide-Steen
Frikk Heide-Steen

Foto: Kamilla Weiglin